Udowodniono, że masaż dźwiękiem według metody Petera Hessa® wpływa pozytywnie na stan emocji (emotional state).

I tak, zdecydowana większość badanych oceniła, że czuli się bardziej:

  • spokojni (84%)
  • zbalansowani (97%)
  • szczęśliwi (79%)
  • zadowoleni (88%)
  • bezpieczni (82%)

Badanie: Neurofizjologiczne efekty masażu misami śpiewającymi, (Neurophysiological Effects of a Singing Bowl Massage) przeprowadzono w Niemczech -w 2022 roku.

 

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Medicine: www.mdpi.com/1648-9144/58/5/594