O misach

„Dźwięk misy śpiewającej dotyka naszego najgłębszego wnętrza, sprawia, że dusza wibruje. Dźwięk łagodzi napięcie, mobilizuje siły samouzdrawiania  i uwalnia twórcze energie.” Peter Hess

o misach

Misy wywodzą się głównie z kultur dalekiego wschodu, przede wszystkim z: Chin, Indii, Japonii, Tajlandii i Tybetu

W Tybecie znane były od 3000 do 5000 lat temu. Wykorzystywano je na różne sposoby, zarówno w obrzędach kulturowych i religijnych, jak i terapeutycznych.
W gospodarstwach domowych, misy służyły jako przedmioty codziennego użytku. Przechowywano w nich pożywienie i płyny, również po to, by wzbogacać misy minerałami, takimi jak żelazo czy miedź.

W hinduizmie mawia się – Nada Brahma – świat jest dźwiękiem. Według wyobrażeń ludzi wschodu, człowiek powstał z dźwięku, więc sam jest dźwiękiem.

U podstaw masażu dźwiękiem leży więc prastara wiedza na temat istoty oddziaływania dźwięku. Wiedza ta znalazła swoje zastosowanie w indyjskiej sztuce uzdrawiania już ponad 5000 lat temu.

Rozpowszechnienie mis dźwiękowych w kulturze zachodniej zbiegło się z ruchem hippisowskim pod koniec lat 60. XX wieku. Dźwięk „śpiewających mis” trafił do serc, umysłów i wyobraźni młodych ludzi, poszukujących nowych doświadczeń m.in. w Indiach i Nepalu. Gdy wracali do domu

z dalekich podróży – zabierali misy w rodzinne strony. Jest wiele nagrań z tego okresu, zwłaszcza ze sceny muzycznej New Age – na których, obok innych egzotycznych instrumentów –  słychać piękne brzmienie tych mis.

Misy dźwiękowe przeżywają swój renesans. A to dzięki odtworzeniu starożytnych technologii wyrobu „śpiewających instrumentów” i umiejętności dostosowania ich do współczesnych wymogów.

Obecnie misy dźwiękowe  Petera Hess’a® wytwarzane są dla celów terapeutycznych, w oparciu o tradycyjne technologie, lecz z zachowaniem powtarzalności stopu i ważnych parametrów akustycznych. Pomimo „standaryzacji” mis – każda z nich jest wyjątkowa.

Skład stopu misy jest różny i zależy od typu misy. Zawiera od 5 do 12 składników. Dla celów terapeutycznych – misy, które produkuje Peter Hess – są certyfikowane znakiem jakości ACAMA®, Peter Hess Product® oraz Peter Hess professional therapeutic quality®.

O dźwięku mis decyduje przede wszystkim: odpowiedni stop, wielogodzinne ręczne ich kucie oraz dokładna obróbka termiczna.

Dźwięk mis działa na organizm na wielu płaszczyznach. Od strony akustyki – misy dźwiękowe wydają dźwięk nazywany wielotonem nieharmonicznym.

W czym tkwi tajemnica takiego działania mis? W częstotliwościach składowych wielotonu.

To właśnie odpowiednio ich dobranie w produkcji mis sprawia, że misy tak pięknie rezonują z potrzebami organizmu ludzkiego.

Wieloton misy działa stymulująco na organizm, gdyż jest dostrojony do jego częstotliwości rezonansowych i częstotliwości pewnych biorytmów (np. biorytmów krótkookresowych: rytm serca, rytm oddechowy, rytmy mózgowe).

Produkcja poszczególnych rodzajów mis śpiewających Petera Hess’a odbywa się w rodzinnym stowarzyszeniu. Ta specjalizacja utrzymuje jakość mis, od lat na niezmiennie wysokim poziomie. To umożliwiło stworzenie jednolitego programu nauczania masażu dźwiękiem, zgodnie z którym, jego holistyczna metoda relaksacyjna jest dziś nauczana w Instytucie Petera Hess’a® i w ponad 20 stowarzyszonych akademiach Petera Hessa® na całym świecie, również w Polsce.

Misy wykonywane są ręcznie, dlatego każda z nich jest zawsze wyjątkowa.

Ta wyjątkowość znajduje odzwierciedlenie również w doświadczeniach dźwiękowych – misy są zawsze indywidualnie różne, tak jak wyjątkowy jest każdy człowiek.

Z biegiem lat doczekaliśmy się badań naukowych opisujących wpływ mis dźwiękowych na człowieka. Badania te publikowane są między innymi, na stronach internetowych Instytutu Petera Hess’a: https://www.peter-hess-institut.de/ i Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapii Masażu Dźwiękiem (International Association of Sound Massage Theraphy): https://www.fachverband-klang.de/en/.

W Polsce, na szczególną uwagę zasługują  badania małżeństwa Haliny i Henryka Portalskich. Rezultaty tych badań zamieścili w swojej książce: Misy dźwiękowe. Właściwości i zastosowanie.

Masz pytanie?

Skontaktuj się ze mną!